Okul sağlığı hizmetleri öğrencilerimizin ve çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlıklı ortam ve süreçlerde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için yapılan çalışmalan kapsamaktadır. Bu hizmetler, ilgi (d) yazı ve ekinde yer alan Bakanlık Makam Oluru ile Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 
Bakanlığımız merkez teşkilatında okul sağlığı hizmetleri, Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde, taşra teşkilatında ise İl Millı Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İl İSGB) ve İlçe Millı Eğitim Müdürlüğü İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Büroları (İlçe İSG Büroları) koordinesinde yürütülecektir. 
Bakanlığımız taşra teşkilatı ile resmi ve özel okul/kurumlarında, İl İSGB ve İlçe İSG Büroları tarafından sunulacak okul sağlığı hizmetleri aşağıda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülecektir.