Yemek Listesi  /  Atatürk Köşesi Başvuru Formları

Anaokulu

Erdemlide hiçbir siyasi görüşe hizmet etmeden sadece eğitime önem veren yenilikçi fakat örf ve adetlerine bağlı TÜRKİYE geneli 200 ü aşkın şubesi olan birey ve bilgiyolu kolejlerinden birisidir. Erdemlide Türkiye geneli bir marka olarak anasınıfından liseye eğitim yapan  ve her yıl yaklaşık 300 erdemli öğrencisini üniversiteli yapan tek kurumdur. Önceliğimiz her zaman öğrencimiz oldu bundan sonrada böyle olacaktır. 

Eğitimimiz 08.30 ve 16:00 saatleri arasındadır. Çalışan ailelerin  İsteğine  bağlı olarak çıkış saatimiz 18:00 da olabilir.  Okulda tam donanımlı   22 kişilik 17  derslik bulunur.  Bunların 3ü anasınıfı 7 si ilkokul ve 7 si ortaokul olarak dizayn edilmiştir. 

BİREY Özel Anaokulu eğitim süreçleri;

Çocukların yaş grupları ve bireysel farklılıkları gözetilerek   programlanır. Her yaş düzeyi için ayrı ayrı belirlenmiş temalar, çocukların beceri edinmelerinde araç olarak değerlendirilir. Eğitim aktiviteleri; kültürel aktiviteler, geziler, projeler ve sanat etkinlikleri ile zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. Çocukların seçim yapmaları ve karar vermelerine imkân tanıyan uygulamalara gün içinde sıklıkla yer verilir. Edinilmesi gereken bilgi ve kazanılması beklenen becerilerde odak noktada çocuk yer alır. Öğretmen, öğrenme sürecinde çocuklara rehberlik eder. Örneğin çocuklara öğrenme fırsatları yaratır, sorular sorar, görsel ve işitsel materyaller kullanır, çocukları problemi düşünmeye ve çözümlemeye teşvik eder.

Yabancı dil  edinim programı okulumuz için ayrı bir önem taşır. Eğitim programı öğrencilerin dili anlama-konuşma becerilerini üst seviyeye taşımak ve İngilizceyi  akıcı olarak kullanmalarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu amaca ulaşmak üzere 5-6 yaş gruplarında bir Türkçe, bir de İngilizce konuşan iki sınıf öğretmeni görev alır. İngilizce ana dili öğrenme biçimimizden yola çıkılarak doğal süreçler ve tüm günlük programla yaşayarak öğrenilir. Bu süreçte dil banyosu metodundan faydalanılır.

ANASINIFLARIMIZDA DİL BANYOSU KULLANILIR

Okul öncesi dönem, dünyayı keşfetmek ve pek çok kavramı edinmek için olağan üstü bir dönem olmanın yanında, anadilin dışında yeni kelimler ve kavramlar öğrenmek için de oldukça açık oldukları bir dönmedir. Bununla birlikte oyun temelli anaokulu yaşantısı da yeni bir dil öğrenmek için çocuklara ideal bir ortam sunmaktadır.

Immersion yöntemi klasik dil öğretim programlarından farklı olarak, çocukların doğal yeteneklerini kullanarak, onların özel bir yeteneğe sahip olmalarını beklemeden dili edinmelerini hedefleyen etkin bir metottur. Çocuklar sınıf içi faaliyetlerin yanında, tüm anaokulu rutinlerinde tercüme olmaksızın dile maruz kalırlar. Öğrenme çocuklarda işitme, taklit etme, hatırlama yoluyla gerçekleşmektedir. Çocuklar ikinci bir dilde henüz ilk kelimeyi konuşmaya başlamadan, bu dildeki bağlantıları kavramakta, söyleneni anlamakta ve anadilde olduğu gibi karşısındakilere uygun tepkiler verebilmektedirler. Bu nedenle Immersion metodu ile öğrenme, farkında olmadan, hızlı ve kalıcıdır.

Bu yöntemde çocuklar, hatalı konuşmaları nedeniyle hiç bir şekilde düzeltilmez. Bunun yerine söyledikleri basit ve eksiksiz doğru cümlelerle tekrarlanarak çocuğa anlaşıldığı, önemsendiği ve ciddiye alındığı duygusu verilir. Böyle bir yaklaşımla amaç çocuğa aynı zamanda kusursuz bir dil-modeli sunmaktır.

Kızılay Haftası Kutlu Olsun

Ülkemizin merhamet eli
Türk Kızılay’ımızın, Kızılay Haftası kutlu olsun.
#bireyeğitimkurumları #anaokuluetkinlikleri #bireykolejierdemli
#lise #ilkokul #ortaokul

Sanat etkinliğimiz ✂️🎨

Plastik bardakları kullanarak saksı yaptık. Sanat, çocukların kendini ifade edebilme becerisini geliştirirken aynı zamanda hayal etme ve bu hayalini somut şekilde ifade edebilme, özgüven, ince motor, el-göz koordinasyonu, odaklanma, yaratıcı düşünebilme gibi becerilerini de geliştirmesine yardımcı olur.

Birey Anaokulu Piknikte 🌳🌴" 🦜🐶

Kitap Calismamiz ✏️📙

Büyük-küçük-orta – Kirli-temiz kavramları öğrendik – 4 sayısıyla ilgili gruplama ve esleme çalışması yaptık.

Sivri -Küt Kavramı Sanat Etkinliği

Sivri -küt kavramı sanat etkinliği ile öğrendik 🌵 Sevimli kaktüslerimizi yaparken çok eğlendik🥰

Sohbeti aç
Yardım ister misiniz?
Birey Koleji WhatsApp Destek
Merhaba
Anaokulu - Erdemli Birey Koleji ile ilgili bilgi almak ister misiniz?